Voornemen tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Piet van Thielplein in Beek en Donk

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Voornemen tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Piet van Thielplein in Beek en Donk

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op 4 december 2023 is namens het college van burgemeester en wethouders het ontwerp besluit genomen tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. U kunt het concept-besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publi-catieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie. BEKIJK: •Bestand fvvb2401voornemen (concept-verkeersbesluit) •Tekeningnummer 2023038.pdf (hoort bij het concept-verkeersbesluit) U kunt een zienswijze indienen Dit doet u als u het niet eens bent met het ontwerp besluit. U moet dit doen 6 weken na ter inzagelegging. Deze periode loopt van 8 december 2023 tot 19 januari 2024. Ook liggen de stukken gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis (bezoekadres: Koppelstraat 37 in Beek en Donk) U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een e-mail te sturen naar gemeen-te@laarbeek.nl of een brief te sturen naar: Gemeente Laarbeek t.a.v. het college van B&W Postbus 190 5740 AD Beek en Donk Vermeld in uw zienswijze het zaaknummer 38360-2023. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie. Dit doet u via e-mail gemeente@laarbeek.nl of via 0492 469 700.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.