Vaststelling bestemmingsplan Bemmerstraat 6, Beek en Donk

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. Vaststelling bestemmingsplan Bemmerstraat 6, Beek en Donk

bestemmingsplan Bemmerstraat Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. In zijn vergadering van 25 april 2024 heeft de gemeenteraad van Laarbeek het bestemmingsplan Bemmerstraat 6 in Beek en Donk vastgesteld. Het plan voorziet in de omschakeling van een bedrijf naar de functie wonen. De huidige bedrijfswoning zal worden omgeschakeld naar een burgerwoning. Op de locatie van de huidige bedrijfsbebouwing komt een twee-onder-één-kapwoning in de vorm van een langgevelboerderij. In het plan zijn twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen. De eerste gaat over het agrarisch perceel naast de huidige bedrijfsbestemming en kan onder voorwaarden worden omgezet naar één vrijstaande woning. De tweede bevoegdheid gaat over de overzijde van de Bemmerstraat 6 en kan onder voorwaarden het agrarisch perceel worden gewijzigd naar drie woonkavels. Er is een zienswijze ingediend, het plan is hierdoor niet gewijzigd. Het certificaat Maatwerktitel van de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte is toegevoegd aan de bijlage van het bestemmingsplan. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan Bemmerstraat 6, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 17 mei tot en met donderdag 27 juni 2024 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBemmerstraat6-VG01). Indienen van beroep Binnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door: •belanghebbenden; •niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend; •niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.