Toestemming voor Wish Outdoor 2024 op evenemententerrein ‘De Aa’ aan Lekerstraat te Beek en Donk

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. Toestemming voor Wish Outdoor 2024 op evenemententerrein ‘De Aa’ aan Lekerstraat te Beek en Donk

evenementenvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Door de burgemeester van Laarbeek wordt de evenementenvergunning Wish Outdoor 2024 ter inzage gelegd. De vergunning ligt vanaf vrijdag 17 mei 2024 tot en met 28 juni 2024 tijdens reguliere openingstijden ter inzage op het gemeentehuis van Laarbeek aan de Koppelstraat 37 (5741 GA) in Beek en Donk. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). De volgende documenten liggen ter inzage: •Aanvraag evenementenvergunning •Vergunning Belanghebbenden (die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest) kunnen gedurende zes weken tegen het onderhavige besluit beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen aan: De rechtbank Oost-Brabant Sector bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw beroepschrift niet meer kan behandelen. Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: -uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Als u niet wilt dat de beslissing al wordt uitgevoerd, kunt u aan de rechter vragen een tijdelijke maatregel te nemen. Dit wordt een voorlopige voorziening genoemd. Daarvoor schrijft u een brief aan: De Voorzieningenrechter Sector bestuursrecht Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch Als u daar vragen over heeft kunt u bellen met de rechtbank Oost-Brabant. Het telefoonnummer is 088 361 18 34. U kunt uw brief voor een tijdelijke maatregel ook via de computer indienen op het volgende internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx U heeft wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. U betaalt zelf de kosten van een voorlopige voorziening. Als u gelijk krijgt van de rechter dan krijgt u vaak (een deel van) de kosten vergoed.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.