PROVINCIAAL BLADVerlening bodembeschermingsvergunning voor NB165901617 SAV Bosscheweg 40-42 Beek en Donk (gemeente Laarbeek)

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADVerlening bodembeschermingsvergunning voor NB165901617 SAV Bosscheweg 40-42 Beek en Donk (gemeente Laarbeek)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)Beschikking saneringsverslagDe Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 17 juni 2021 van Milieutechnisch Adviesbureau Heel BV te Heel, namens MPM Vastgoed BV te Beek en Donk, een saneringsverslag ontvangen voor de uitgevoerde bodemsanering op de locatie Bosscheweg 40-42 te Beek en Donk (gemeente Laarbeek), NB165901617.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.In de beschikking besluiten Gedeputeerde Staten het volgende:· ingestemd wordt met de uitgevoerde deelsanering· gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassingDe beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 september 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en bij de gemeente Laarbeek.BezwaarBinnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het secretariaat van de hoor- en adviescommissie Postbus 901515200 MC ‘s-Hertogenbosch.Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:- naam en adres van de indiener;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;- de gronden van het bezwaar.Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200192500 EA Den Haag. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).Eindhoven, 16 september 2021

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.