PROVINCIAAL BLADOntwerpbeschikking bodembeschermingsvergunning voor NB165900026 gefaseerd saneringsplan Bosscheweg 34-40 te Beek en Donk (gemeente Laarbeek)

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADOntwerpbeschikking bodembeschermingsvergunning voor NB165900026 gefaseerd saneringsplan Bosscheweg 34-40 te Beek en Donk (gemeente Laarbeek)

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

SoilConsult te Lieshout heeft, namens MPM Vastgoed BV te Beek en Donk, op 1 juli 2021 een melding bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, voor het instemmen met het gefaseerd saneringsplan op de locatie Bosscheweg 34-40 te Beek en Donk (gemeente Laarbeek), NB165900026.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.In de ontwerpbeschikking besluit Gedeputeerde Staten:· dat wordt ingestemd met het gefaseerd saneringsplan· tijdstip waarbinnen dient te worden gesaneerd· gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing· er zijn voorschriften aan de sanering verbondenAanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en bij de gemeente Laarbeek.Ten aanzien van de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij:Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantPostbus 80355601 KA Eindhoven.Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.”Na de ter inzage legging wordt de definitieve beschikking opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:· belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;· belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;· belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.Eindhoven, oktober 2021

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.