PROVINCIAAL BLADOntbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit - Lekerstraat te Beek en Donk

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADOntbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit – Lekerstraat te Beek en Donk

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, ontbrandingstoestemming vuurwerkevenement Vuurwerkbesluit aan de Lekerstraat te Beek en Donk .30 mei 2023, Laarbeek.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij aan PyroWorks een ontbrandingstoestemming hebben verleend op grond van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk aan de Lekerstraat in Beek en Donk ter gelegenheid van het dance evenement WiSH Outdoor.De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op de volgende data:- 30 juni 2023 - 1 juli 2023 tussen 18.00 uur en 01.00 uur;- 1 juli 2023 – 2 juli 2023 tussen 13.00 uur en 01.00 uur;- 2 juli 2023 – 3 juli 2023 tussen 13.00 uur en 01.00 uur.De opbouw van het vuurwerk begint op 28 juni 2023 vanaf 10.00 uur.De aanvraag en ontbrandingstoestemming, alsmede de ontvangen adviezen, liggen gedurende zes weken, na toezending besluit aan aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aan de Spoorlaan 181 te Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 2060469. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijkbezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 25 mei 2023. Het bezwaarschrift moet worden gericht en te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;•de gronden van het bezwaar.In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 68083 04 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.Aan deze procedure is het kenmerk 2023-014390 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.