PROVINCIAAL BLADMelding voor NB165902037 BUS-TUP 5 weken Pater Becanusstraat (ong)te Beek en Donk

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADMelding voor NB165902037 BUS-TUP 5 weken Pater Becanusstraat (ong)te Beek en Donk

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Pater Becanusstraat Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Beek en Donk

Eindhoven, 29 mei 2022De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 25 mei 2022 een melding ontvangen van RB Geo te Lelystad, namens VolkerWessels Telecom BV te Son en Breugel, op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Pater Becanusstraat te Beek en Donk conform het Besluit uniforme saneringen (BUS). De locatie is geregistreerd onder NB165902037.De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze melding.Wij delen namens het bevoegd gezag de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mede of de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen.Deze mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepprocedure naar aanleiding van de melding.Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.Aan deze procedure is het kenmerk 00252596 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Bleeker, telefoonnummer 06 40524373.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.