PROVINCIAAL BLADMelding voor NB165902019 BUS-melding TUP 5 weken Bosscheweg (ong) te Beek en Donk

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADMelding voor NB165902019 BUS-melding TUP 5 weken Bosscheweg (ong) te Beek en Donk

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Eindhoven, 13 januari 2022Melding Besluit uniforme saneringen (BUS)De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 10 januari 2022 een melding ontvangen van Antea Group te Oosterhout, namens Enexis Netbeheer B.V. te 's-Hertogenbosch, op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Bosscheweg (ong) te Beek en Donk conform het Besluit uniforme saneringen (BUS). De locatie is geregistreerd onder NB165902019.De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze melding.Wij delen namens het bevoegd gezag de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mede of de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen.Deze mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De mededeling kent geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en ook geen bezwaar- en beroepprocedure naar aanleiding van de melding.Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.Aan deze procedure is het kenmerk 00237586 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel.Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E. Jacobs, telefoonnummer 088 3690 682.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.