PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting woCom, Merellaan 11, 13 en 15 te Beek en Donk, Z/162298

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting woCom, Merellaan 11, 13 en 15 te Beek en Donk, Z/162298

Natuur en milieu | Organisatie en beleid MerellaanMerellaanMerellaan Beek en DonkBeek en DonkBeek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Beek en DonkBeek en DonkBeek en Donk

BeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 20 oktober 2022 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/162298-326950) aan Stichting woCom Witvrouwenbergweg 2, 5711CN Someren voor de voor de locatie Merellaan 11, 13 en 15, 5741 JW te Beek en Donk in de gemeente Laarbeek. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 31 december 2023. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.BezwaarBezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Secretariaat van de hoor- en adviescommissie Postbus 90151 5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar. U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.  Voorlopige voorzieningBovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Aan deze procedure is het kenmerk Z/162298 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, oktober 2022

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.