PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting woCom, Merellaan 11, 13 en 15 te Beek en Donk, gemeente Laarbeek, Z/199802

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting woCom, Merellaan 11, 13 en 15 te Beek en Donk, gemeente Laarbeek, Z/199802

Natuur en milieu | Organisatie en beleid MerellaanMerellaanMerellaan Beek en DonkBeek en DonkBeek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Beek en DonkBeek en DonkBeek en Donk

BeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 18 juli 2023 een wijzigingsbesluit ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/199802-360457) aan Stichting woCom, Witvrouwenbergweg 2, 5711 CN te Someren, voor de renovatie van 3 woningen aan de Merellaan 11, 13 en 15 te Beek en Donk, in de gemeente Laarbeek. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 1 juli 2025.De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juli 2023 tot en met 30 augustus 2023 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl. BezwaarBezwaren tegen dit besluit kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-BrabantSecretariaat van de hoor- en adviescommissiePostbus 901515200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCHWij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken. Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Voorlopige voorzieningBovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van spoedeisend belang.Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Aan deze procedure is het kenmerk Z/199802 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, juli 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.