Ontwerpbestemmingsplan “Mgr. Verhagenstraat ongenummerd”, Beek en Donk

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Mgr. Verhagenstraat ongenummerd”, Beek en Donk

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Omschrijving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Mgr. Verhagenstraat ongenummerd” gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in 46 woningen op de hoek van de Monseigneur Verhagenstraat en de Bosscheweg in Beek en Donk. Het betreffen 43 appartementen en 3 grondgebonden woningen die op de plek van voormalige bouwmachinebedrijf Van der Vrande worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het pand (Tuinstraat 2a) op het achterliggende perceel gesloopt en wordt het perceel ingericht met parkeervoorzieningen voor de beoogde nieuwbouw. Het ontwerpbestemmingsplan “Mgr. Verhagenstraat ongenummerd” met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 22 december 2023 tot en met vrijdag 2 februari 2024 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDMgrVerhstrong-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Zienswijzen Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het afdeling Leefomgeving – team Ruimtelijke Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.