Ontwerpbestemmingsplan “Kapelstraat 5-7” (’t Huukske), Beek en Donk

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Kapelstraat 5-7” (’t Huukske), Beek en Donk

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Omschrijving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Kapelstraat 5-7, Beek en Donk” gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in 21 woningen in en nabij Kapelstraat 5-7 te Beek en Donk. Het voormalige dorpscafé ‘t Huukske wordt herbestemd naar 3 grondgebonden woningen in de bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Ter plaatse van het gesloopte zalencomplex worden 18 nieuwe zorgappartementen mogelijk gemaakt. De primaire doelgroep voor de zorgwoningen betreft senioren met zorgindicatie. Het ontwerpbestemmingsplan “Kapelstraat 5-7, Beek en Donk” met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 22 december 2023 tot en met vrijdag 2 februari 2024 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDKapelstraat5-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Zienswijzen Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het afdeling Leefomgeving – team Ruimtelijke Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.