Ontwerp bestemmingsplan Bemmerstraat 6 Beek en Donk

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 26-01-2024

  1. Bekendmakingen Beek en Donk
  2. Ontwerp bestemmingsplan Bemmerstraat 6 Beek en Donk

bestemmingsplan Bemmerstraat Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Omschrijving Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het ontwerp van het bestemmingsplan Bemmerstraat 6, Beek en Donk is voorbereid. Dit ontwerp bestemmingsplan voorziet op deze locatie in de omschakeling van een bedrijf naar de functie wonen. De huidige bedrijfswoning zal worden omgeschakeld naar een burgerwoning. Op de locatie van de huidige bedrijfsbebouwing komt een twee-onder-één-kapwoning in de vorm van een langgevelboerderij. In het plan zijn ook twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen. De eerste wijzigingsbevoegdheid gaat over het agrarisch perceel naast de huidige bedrijfsbestemming en kan onder voorwaarden worden omgezet naar één vrijstaande woning. De tweede wijzigingsbevoegdheid gaat over de overzijde van de Bemmerstraat 6 kan onder voorwaarden het agrarisch perceel worden gewijzigd naar drie woonkavels. De gemeente is eigenaar van deze gronden. Het ontwerp bestemmingsplan Bemmerstraat 6, Beek en Donk ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het ontwerp bestemmingsplan is in deze periode ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBemmerstraat6-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet verder zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.