GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan aan Brakenstraat 3-5 te Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan aan Brakenstraat 3-5 te Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Brakenstraat Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.In zijn vergadering van 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Laarbeek het bestemmingsplan Achterbosch 12, 12a en 12b in Lieshout vastgesteld.Het plan voorziet in het aanpassen van de bestemmingsvlakken voor Wonen aan de feitelijke kadastrale perceelsgrenzen, alsmede het vergroten van de woonbestemming voor nr. 12b om de bouw van een bijgebouw mogelijk te maken. Daarnaast wordt de begrenzing van de bestemming Natuur te gewijzigd zodat de bestaande paardrijdbak daar buiten komt te liggen, waarbij het oppervlakte van de bestemming Natuur enigszins wordt vergroot. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Het bestemmingsplan Achterbosch 12, 12a en 12b met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 11 februari tot en met donderdag 24 maart 2022 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGAchterbosch12-VG01).Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.