GEMEENTEBLADToestemming voor twee vlooienmarkten op zondag 2 april en 1 oktober 2023 van 11.00 – 15.00 uur aan Heuvelplein 32 te Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor twee vlooienmarkten op zondag 2 april en 1 oktober 2023 van 11.00 – 15.00 uur aan Heuvelplein 32 te Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Heuvelplein Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Verleende evenementenvergunning-Twee vlooienmarkten in De Schuurherd, Heuvelplein 32, Beek en DonkDeze worden gehouden op zondag 2 april en 1 oktober 2023 van 11.00 – 15.00 uur. (Verzonden op 18 januari 2023).  Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na het verzenden van de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, afdeling bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.