GEMEENTEBLADToestemming voor de verkoop van vis en visproducten op verschillende locaties te Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor de verkoop van vis en visproducten op verschillende locaties te Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend voor: -de verkoop van vis en visproducten op de volgende standplaatsenA.Kerkplein in Aarle-Rixtel op dinsdag van 14.30 – 22.00 uur;B. Kerkplein in Aarle-Rixtel - op zaterdag van 7.00 tot 22.00 uur. C. Piet van Thielplein in Beek en Donk - op donderdag van 7.00 tot 22.00 uur. D. Piet van Thielplein in Beek en Donk - op zaterdag van 14.30 tot 22.00 uur.E.Heuvelplein in Beek en Donk - op vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur. F. Parkeerterrein bij de Jumbo in Lieshout - op vrijdag van 7.00 tot 22.00 uurG. Burgemeester van Nispenstraat te Beek en Donk - eerste dag van de haringtijd (medio juni) en de 3 daaropvolgende zondagen tussen 7.00 – 22.00 uur. (Verzonden op 11 oktober 2022).Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na het verzenden van de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, afdeling bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.