GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Oranjelaan 54, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Oranjelaan 54, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Oranjelaan Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:Voor het perceel Oranjelaan 54 in Beek en Donk wordt een bestemmingsplan voorbereid. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan 54 in Beek en Donk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van een resomeer- en koelruimte en het herinrichten van de binnenruimten. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Het ontwerpbestemmingsplan “Oranjelaan 54”, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 18 februari 2022 tot en met donderdag 31 maart 2022 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDOranjelaan54-ON01).Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.