GEMEENTEBLADOntheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken aan Heereindsestraat te Beek en Donk

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADOntheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken aan Heereindsestraat te Beek en Donk

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De burgemeester verleent een ontheffing (geeft toestemming) voor het schenken van zwak alcoholische dranken (bier en wijn) voor:Rommelmarkt op het KPJ terrein aan de Heereindsestraat in Beek en Donk De ontheffing geldt op zondag 26 juni 2022 van 11.00 tot 18.00 uur en alleen als er een evenementenvergunning verleend wordt (verzonden op 22 maart 2022).Toestemming is mogelijk door artikel 35 van de Alcoholwet Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na het verzenden van de ontheffing. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.