GEMEENTEBLADOngewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oranjelaan 54, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADOngewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oranjelaan 54, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Oranjelaan Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:In zijn vergadering van 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Laarbeek het bestemmingsplan Oranjelaan 54, Beek en Donk, ongewijzigd vastgesteld.Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan 54 in Beek en Donk. De uitbreiding voorziet in het toevoegen van een resomeer- en koelruimte en het herinrichten van de binnenruimten. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Het bestemmingsplan “Oranjelaan 54”, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 28 oktober 2022 tot en met donderdag 8 december 2022 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDOranjelaan54-VG01).Indienen van beroepBinnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door:•belanghebbenden;•niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;•niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend.Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.