GEMEENTEBLADGemeente Laarbeek - wijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADGemeente Laarbeek – wijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vonderweg-Oost Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 31 augustus 2021 het wijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk, heeft vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van het perceel naar opslag/stalling vanwege beëindiging van het agrarisch bedrijf. Een en ander geschiedt middels toepassing van de in artikel 4.7.8 opgenomen wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied.Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.Het vastgestelde wijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk met de bijbehorende stukken ligt van 10 september 2021 tot en met 21 oktober 2021 voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBGVonderwgOost3-VG01).Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.