GEMEENTEBLADGemeente Laarbeek - verlening toestemming - aanleg van een uitweg - Lijsterlaan 9, Beek en Donk

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Laarbeek

Geplaatst op Lokaalnieuwsbeekendonk.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen beekendonk
  2. GEMEENTEBLADGemeente Laarbeek – verlening toestemming – aanleg van een uitweg – Lijsterlaan 9, Beek en Donk

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Lijsterlaan Beek en Donk Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend toestemming te hebben verleend voor de aanleg van een uitweg op grond van artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verorde-ning aanhet adres:-Lijsterlaan 9 Beek en Donk (verzonden op 19mei2021)Belanghebbenden hebben de mogelijkheidomtegen bovengenoemdbesluit, binnen zes weken na de dag van verzending van de toestemming, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ in het colofon.

Unknown

 Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Lokaalnieuwsbeekendonk.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Beek en Donk. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Beek en Donk

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.